Sunday, November 17, 2013

GST pro & kon : mengubah persepsi rakyat terhadap sistem percukaian Malaysia

Sejak dari zaman primitif lagi, percukaian adalah kaedah bagi pemerintah untuk mengutip wang dari rakyat. Ia sama ada dilakukan secara sukarela atau paksaan, rakyat terpaksa akur. 

Dalam sejarah tamadun dunia, terdapat beberapa kerajaan telah ditumbangkan oleh rakyat kerana kezaliman pemerintah mengenakan cukai yang melampau.

Di mana cukai digunakan untuk kepentingan pemerintah terutama raja-raja atau bagi membiayai peperangan. Ketika itu kaedah percukaian dilakukan dengan arahan mutlak raja-raja atau pemerintah tanpa ada satu-satu justifikasi. Rakyat tidak mendapatkan keadilan daripada cukai yang dibayar. Bahkan negara kecil yang dijajah juga terpaksa membayar ufti kepada negara yang lebih berkuasa.

Di zaman moden, sistem percukaian digunakan untuk mentadbir negara dalam satu kaedah yang lebih adil. Di mana cukai yang dperolehi dari rakyat akan disalurkan kembali dalam bentuk yang lain seperti perkhidmatan, utiliti, infrastruktur, pendidikan, pertahanan, kebajikan rakyat dan penstabilan harga dengan kaedah subsidi.

Sistem percukaian mendapat restu daripada akta-akta yang diluluskan oleh Parlimen untuk penguatkuasaan. Bermakna jika rakyat ingkar untuk membayar cukai, bermakna ia telah melanggar undang-undang negara. Setiap rakyat sama ada miskin atau kaya seharusnya atau sememangnya telah membayar cukai kepada negara tanpa disedari.

Apakah kita selama ini telah dapat lari dari cukai ? Apakah rakyat yang ditakrifkan tidak perlu membayar cukai pendapatan dalam sesetengah kategori maka ia ditakrifkan bebas membayar cukai ?  Apakah kita yang tinggal di pendalaman atau kampong-kampung dari golongan petani dan penoreh getah juga bebas dari membayar cukai ?

Sebenarnya semua golongan ini membayar cukai. Tetapi ianya melalui cabang-cabang percukaian yang berlainan. Yang terpenting ialah rakyat selama ini telah membayar Cukai Jualan dan Perkhidmatan atau lebih dikenali sebagai Sales & Services Tax (SST).
 
Dalam sistem percukaian Malaysia, selain daripada cukai pendapatan perseorangan dan cukai korporat yang dilakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), cukai-cukai yang dikenakan oleh Kastam Diraja Malaysia meliputi Duti Import, Duti Export, Cukai Jualan yang nilainya 5%, 10%, 20% dan 25% mengikut kategori.

Juga Cukai Perkhidmatan yang dikenakan oleh restoran, hotel, perkhidmatan telekomunikasi, perkhidmatan profesional seperti arkitek, jurutera, peguam dan sebagainya. Akhir sekali ialah Duti Eksais yang dikenakan kepada produk-produk mewah seperti kereta import, arak dan produk-produk tembakau.

Kita membayar cukai setelah membeli produk atau mendapatkan sesuatu perkhidmatan itu dengan kadar cukai jualan sebanyak 10% dan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Dalam sistem SST tidak terdapat penyeragaman bentuk cukai malah ada kalanya ia bertindih antara satu sama lain yang mengakibatkan harga sesuatu produk atau perkhidmatan itu meningkat tinggi.

Dalam kebanyak hal pula, percukaian ini diselindungkan bagi mengautkan keuntungan dan ada yang mengelak dari membayar cukai. Oleh itu ketirisan sering berlaku di setiap peringkat. Oleh itu Malaysia dalam proses untuk menukar sistem yang baru bagi menggantikan SST. 


Trend di peringkat dunia telah memperlihatkan satu sistem percukaian yang lebih mudah dan seragam serta memberi keadilan kepada rakyat telah digunakan. Ia dinamakan GST yang bermaksud Goods & Sevices Tax ataupun Cukai Barang dan Perkhidmatan. Konsep ini mula diperkenalkan oleh seorang pegawai percukaian di Perancis dalam tahun 1950an.

Kini konsep GST telah digunakan di lebih 160 buah negara di dunia. Ianya mungkin terdapat beberapa pengubahsuaian bagi setiap negara. Maka ada negara yang menamakannya sebagai Value-Added Tax atau VAT. Ia bukan sahaja digunakan di negara-negara demokrasi bahkan di negara-negara blok komunis seperti Rusia, China dan Vietnam telah lama mengamalkannya.

Dalam kalangan negara-negara Asean, Indonesia adalah negara pertama menggunakan sistem GST dalam tahun 1984.  Kini hanya Malaysia, Myanmar dan Brunei sahaja yang belum mengamalkan sistem ini.

Apakah konsep GST dalam bahasa yang mudah ?

GST adalah sejenis levi yang dikenakan ke atas barang-barang yang dibekalkan pada setiap peringkat perbekalan dari pembekal atau pembuat sehinggalah kepada peringkat peruncitan.

Walaupun GST dikenakan pada setiap peringkat perbekalan, elemen percukaian tidak menjadi sebahagian daripada kos produk kerana dalam sistem GST akan membayar balik ke atas perniagaan input yang boleh dikreditkan kembali daripada kerajaan.

Sistem GST meliputi bidang yang luas termasuk semua barangan dan perkhidmatan termasuk pengimportan barang-barang. Kecuali barang-barang yang telah dikategorikan pengecualiannya yang ditakrifkan sebagai “zero rate supply” serta ditentukan oleh Kementerian Kewangan dan telah digazetkan.

Asas fundamental GST membolehkan dalam rantaian perniagaan untuk menerima balik pembayaran “Input Tax Credit” dengan menggunakan sistem potongan automatik dalam sitem perakaunan mereka. Ini bagi memudahkan prosedur pentadbiran bagi pihak yang menjalankan perniagaan dan juga di pihak kerajaan yang akan mengutip cukai. Maka ia secara langsung akan menambahbaik sistem penyampaian kerajaan.

Oleh kerana ianya belum lagi dilaksanakan, maka pemahaman terhadap konsep tersebut masih lagi samar-samar pada kita. GST akan mula dilaksanakan pada 1hb April, 2015.


Penulis Blog ini, Hisemudin Kasim juga merupakan Pengarang Bahasa Mandarin. Menerbitkan DVD Asas Belajar Bahasa Mandarin
Klik sini http://www.ebookmandarin.com/ untuk mendapatkan keterangan lanjut
Terdapat 8 keping DVD
Dengan 80 bab pelajaran
Harga RM90.00


 
Apakah sistem GST agak baru bagi Malaysia ?

Sebenarnya konsep GST telah mula dibincangkan pada tahun 2005 dan dijadualkan dimulakan pada tahun 2007.  Namun demikian ianya tidak dilaksanakan kerana suasana politik negara yang tidak mengizinkan serta krisis kewangan dan ekonomi dunia yang melanda ketika itu. Tambahan pula kehangatan ura-ura pilihanraya umum akan dipercepatkan serta bantahan dari kalangan rakyat. Maka ia ditunda serta memberi masa kepada rakyat dan kerajaan untuk membuat penilaian yang lebih menyeluruh.

Selepas PRU 12 dalam tahun 2008, kerajaan telah membentangkan usul GST untuk bacaan kali pertama di Parlimen dalam tahun 2009. Namun suasana ketika itu yang memperlihatkan suara bangkangan dari parti-parti pembangkang begitu kuat serta kritikan dari banyak NGO. Cadangan untuk bacaan kali kedua di parlimen dijadualkan pada akhir tahun 2011 juga terpaksa ditunda.

Dalam pembentangan belanjawan 2014 yang dibuat pada 25hb Oktober 2013 yang lalu, Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan telah mengisytiharkan bahawa Malaysia akan memulakan sistem GST bermula pada 1hb April, 2015 nanti. Sebagai permulaanya, kadar cukai GST telah ditetapkan  pada 6% kepada semua rantaian perbekalan barang-barang.

Ini bermakna usul bacaan kali kedua di Parlimen bagi akta GST akan dibuat sebelum pelaksaannya. Setelah pelaksanaan GST nanti, maka sistem cukai SST akan dibatalkan.

Oleh itu, kini kerajaan sedang giat memberikan penerangan kepada rakyat tentang konsep dan pelaksanaan GST agar rakyat mempunyai persediaan yang cukup serta melengkapkan sistem infrastruktur percukaian yang baru terutamanya perisian komputer. Ini kerana ia akan memudahkan pihak yang menjalankan perniagaan dan pihak kerajaan bekerjasama dalam satu sistem yang diintergrasikan. 

Sebagai perbandingan bagi negara-negara Asean yang telah melaksanakan GST adalah seperti berikut :

No.
Negara
GDP per kapita
Tahun Pelaksanaan
Kadar mula
(%)
Kadar sekarang
(%)
1
Indonesia
3,495
1984
10
10
2
Thailand
4,972
1992
7
7
3
Singapura
46,241
1993
3
7
5
Kemboja
897
1999
10
10
6
Vietnam
1,407
1999
10
10
7
Laos
1,320
2009
10
10
Nota : GDP adalah berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2011 dengan nilai matawang US$

Indonesia mula melaksanakan GST pada tahun 1984 dengan kadar 10% dan mengekalkan sehingga hari ini. Singapura mula memperkenalkan GST dengan kadar 3% yang kemudiannya naik sehingga 7% sekarang. Perlu diingat, semasa Singapura mula-mula memperkenalkan GST, ia tidak memberi apa-apa pengecualian terhadap produk atau perkhidmatannya. Ini kerana ia beranggapan akan menguntungkan golongan yang lebih berada. Walaupun apapun rakyat Singapura berbelanja lebih daripada keperluan asas mereka.

Kita teliti pula negara-negara Asia yang lain seperti berikut :

No.
Negara
GDP per kapita
Tahun pelaksanna
Kadar sekarang (%)
1
Bangladesh
743
1981
15.0
2
China
5,445
1994
17.0
3
India
1,509
2005
12.5
4
Iran
-
2008
5.0
5
Jepun
45,903
1989
5.0
6
Jordan
4,668
2001
16.0
7
Kazakhstan
11,357
1991
12.0
8
Kyrgzstan
1,124
1999
20.0
9
Lubnan
9,413
2002
10.0
10
Mongolia
3,129
1998
10.0
11
Nepal
619
1997
13.0
12
Pakistan
1,189
1990
16.0
13
Papua New Guinea
1,845
2001
10.0
14
Korea Selatan
22,424
1977
10.0
15
Sri Lanka
2,835
2002
12.0
16
Taiwan
-
1986
5.0
17
Tajikstan
935
2007
20.0
18
Tukmenistan
5,497
1993
15.0
19
Uzbekistan
1,548
1992
20.0
Nota : GDP adalah berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2011 dengan nilai matawang US$

Berdasarkan angka-angka GDP per kapita dari negara-negara lain sebagai perbandingan, maka kita lihat pula statistik negara kita sejak tahun 2004 sehingga 2012 untuk membuat unjuran terhadap apa yang akan terjadi selepas pelaksanaan GST nanti. Apakah dengan asas fundamental ekonomi itu maka negara akan goyang atau semakin kukuh selepas itu.

Mengikut statistik, GDP per kapita negara bagi tahun 2012 ialah US$10,380. Ia adalah yang kedua tertinggi di kalangan negara-negara Asean selepas Singapura. Kini dilaporkan GDP Malaysia mencatatkan pertumbuhan sebanyak 5% bagi suku ketiga tahun 2013 seperti yang dilaporkan oleh Gabenor Bank Negara Malaysia beberapa hari yang lalu.  Maka dengan prospek itu Malaysia dijangkakan akan lebih  cepat mencapai taraf perekonomian yang lebih mapan setelah terlaksananya sistem percukaian GST.
Terdapat terma ekonomi iaitu GDP per kapita dan GDP per kapita PPP yang lebih kompleks di mana terdapat elemen "adjustment" kadar wang tukaran asing dalam pengiraannya. Namun kita hanya mengambil kira GDP per kapita sahaja. Pengiraan GDP per kapita adalah dengan mengambil asas kuasa beli yang dibahagikan dengan jumlah pendudk sesebuah negara.    
Kini rakyat marhean tidak mengendahkan sangat data-data atau terma ekonomi  itu kerana ia adalah untuk dianalisa oleh para sarjana dan ahli-ahli ekonomi sahaja. Apa yang mereka kehendaki ialah bagaimana untuk mengira percukaian dalam sistem GST. Yang paling penting bagaimana ianya diuruskan.
Untuk mengubah dari sistem SST ke GST memerlukan kefahaman. Dari dahulu lagi kerajaan memperolehi cukai barang daripada pihak pengeluar sahaja. Kemudiannya elemen percukaian dikenakan lagi di peringkat jualan yang dikenakan kepada pengguna. Di tengah-tengah rantaian pengedaran barang-barang tidak dikenakan cukai.
Dalam sistem GST, kerajaan mula memungut cukai di peringkat produk dikeluarkan dan dipasarkan kepada peniaga
yang ditakrifkan sebagai cukai barang. Begitu juga cukai dikenakan apabila pengguna membeli produk yang ditakrifkan sebagai cukai perkhidmatan.

Dalam masa yang sama pengguna juga mengetahui bahawa pengeluar telah membayar cukai perkhidmatan kepada kerajaan. Kesemua cukai-cukai dalam setiap peringkat dikenakan sebanyak 6%.
Apakah dengan setiap rantaian akan mengenakan 6% maka rakyat terbeban. Jika mengikut teori dan praktikalnya, harga barang-barang selepas GST diyakini akan lebih murah. Tetapi bagi sesetengah barang yang mempunyai rantaian yang lebih banyak, kemungkinan sesuatu barang akan lebih mahal.
Dalam pembentangan Belanjawan 2014 yang lalu, kerajaan telah mengecualikan beberapa sektor dan barang keperluan asas yang dikenakan cukai GST. Kerana ia memberi impak yang terus kepada kehidupan rakyat.

Kategori barang makanan yang dikecualikan cukai GST :
Beras dan padi, gula, tepung, minyak masak, sayuran, haiwan hidup dan dagingnya, ikan dan isi ikan, kerang, moluska, telur dan seperti anak ayam, anak lembu dan sebagainya.

Antara kategori perkhidmatan yang dikecualikan cukai GST :
1
Bekalan elektrik – pengguna domestik utk 200kWH yang pertama
2
Bekalan air – pengguna domestik 35 meter padu pertama kecuali utk industri air
3
Barang yang dibekalkan bawah Skim Pengilangan Tol diluluskan
4
Bekalan barang yang ditetapkan iaitu Langkawi, Labuan dan Tioman
5
Pengankutan penumpang
6
Perkhidmatan kesihatan
7
Perkhidmatan pendidikan
8
Bekalan emas
9
Perkhidmatan kewangan
10
Pengangkutan antarabangsa dan perkhidmatan sampingan
11
Perkhidmatan pelabuhan dan lapangan terbang
12
Telekomunikasi
13
Perkhidmatan yang disediakan oleh kelab, persatuan atau kesatuan dsb.

Dalam perbandingan antara sistem SST dan GST menampakkan perbezaan yang nyata bagi harga barang-barang keperluan seperti berikut :
Kita andaiankan sesuatu barang berhaga RM2.00 yang dikeluarkan oleh pembekal dan keuntungan peruncit ialah 10%.
Perkara
SST
GST
 Dijual oleh pembekal

2.00

2.00
Cukai
Cukai jualan 10%
0.20
Cukai GST 6%
0.12

Harga dibayar peruncit

2.20

2.12
Kredit cukai input

0
Kredit 6%
-0.12
Kos kepada peruncit

2.20

2.00
Keuntungan peruncit 10%

0.22

0.20
Harga jualan sebelum cukai

2.42

2.20
Cukai
Cukai perkhidmatan 6%
0.15

Cukai GST 6%
0.13
Harga dibayar pengguna

2.57


2.33
Jumlah cukai

0.35


0.13


Bagaiamanapun, contoh di atas adalah menggambarkan rantaian barang yang mudah dengan tingkatan pengedaran yang tidak banyak. Mungkin jika tingkatan rantaian yang lebih kompleks, maka setiap tingkat akan mengenakan 6% cukai GST, maka tentulah harga yang dibayar oleh pengguna juga semakin tinggi.
Dalam sistem konvensional SST, walaupun kerajaan hanya mengenakan cukai di peringkat pengeluaran dan peringkat akhir yang sampai kepada pengguna, dalam pandangan mata kasar ia mungkin lebih murah. Tetapi kita jangan lupa, dalam rantaian yang lebih banyak, maka lebih banyak juga cukai bertindih serta cukai yang diselindungkan.  
Oleh itu kerajaan akan melaksanakan GST bagi mengurangkan ketirisan serta setiap lapisan harus bertanggungjawab dalam membayar cukai. Di sampaing itu pihak kerajaan akan menggunakan sistem ini agar kerajaan memperolehi hasil percukaian yang berterusan.
Impak daripada sistem GST memungkinkan kerajaan akan mengurangkan cukai korporat dan cukai pendapatan individu.


Ditulis oleh : Hisemudin Kasim
17.11.2013Jika anda suka dengan artikel ini, sila berikan "Like". Ia akan tersimpan di Recent Activity Facebook anda. Ia amat berguna untuk rujukan kemudian hari


Perhatian ! Anda boleh SHARE artikel ini kepada rakan-rakan Facebook anda. Klik Send


Komen anda dalam Facebook atau Blog haruslah kemas dan bernas serta bertanggungjawab. Ulasan yang tidak menepati isu atau yang bersifat tidak sopan akan dipadamkan.

Post a Comment