Wednesday, March 27, 2013

Rahsia Orang-orang Cina Bijak MathematikAnda boleh "SHARE" artikel ini kepada rakan-rakan Facebook anda. Klik "Send" terus ke kotak mesej Facebook rakan anda
 
Apakah benar ada rahsia di sebalik orang-orang Cina bijak dalam mathematik ? Saya akan cuba mengupas persoalan ini dari perspektif ilmiah dan pengalaman saya sendiri sebagai penerima pendidikan Cina selama lebih 20 tahun samada di dalam negeri ataupun semasa menuntut di universiti di negeri China dahulu dan kemudiannya bergaul dalam masyarakat Cina sehingga ke hari ini.

Tidak seperti tulisan-tulisan ilmiah saya yang lain biasanya disiarkan di akhbar-akhbar khususnya di Utusan Malaysia, tulisan saya kali ini hanya menemui anda di laman Facebook sahaja. Ini adalah kerana kekangan akhbar berbahasa Melayu tidak mempunyai perisian editor yang boleh menaip tulisan-tulisan Cina yang menjadi sumber asas tulisan ini. Walaupun saya tidak mengharapkan anda memahami karektor tulisan-tulisan Cina tersebut, tetapi ia adalah penting untuk rujukan ilmiah.

Bagi membincangkan rahsia di sebalik orang-orang Cina bijak dalam Mathematik, kita haruslah menoleh ke belakang sejarah tamaddun China yang lebih 5000 tahun yang lalu. Orang-orang China punyai tamaddun dalam menulis angka-angka yang menjadi asas kepada ilmu mathematik atau ilmu kira-kira atau ilmu hisab. Mereka sebaris dengan tamaddun Mesir kuno, Mesopotamia, Arab dan Maya di Amerika Selatan.

Tamaddun China telah mempunyai bentuk evolusi tulisan yang diklasifikasikan dari enam jenis etymology. Mengikut kamus, etymology bermaksud , the derivation of a word. Synonyms: word origin, word source, derivation, origin. A chronological account of the birth and development of a particular word or element of a word, often delineating its spread from one language to another and its evolving changes in form and meaning. Synonyms: word history, word lore, historical development.

Kenam-enam jenis etymology bentuk tulisan Cina ini kebanyakannya berasaskan kepada bentuk asal sesuatu objek, bunyi, sifat atau karektor alam semesta dan sebagainya. Oleh kerana dalam tulisan ini kita akan membincangkan perkaitan antara bentuk tulisan Cina itu sendiri. dengan bagaimana ia mempengaruhi minda orang-orang Cina dalam ilmu mathematik, maka kita terpaksa menyentuh sejarah tulisan Cina itu sendiri.

Tidak seperti tulisan Roman yang menjadi asas kepada kebanyakan tulisan-tulisan yang dipraktikkan oleh kebanyakan negara-negara di dunia, tulisan Cina mempunyai bentuk yang unik dan kadang-kadang didefinasikan sebagai logographic. Sesuatu huruf itu biasanya mempunyai satu atau lebih makna, begitu juga mempunyai satu sebutan atau lebih dari satu sebutan. Untuk mencapai sesuatu maksud yang lebih banyak, maka cantuman dua, tiga atau empat huruf diperlukan bagi menerangkan sesuatu.

Sebelum kita membincangkan lebih lanjut tentang contoh-contoh tulisan Cina, saya ingin menerangkan bahawa sebutan dalam setiap tulisan Cina telah diRomanisekan bagi memberi peluang kepada penutur bukan dari kalangan orang-orang Cina untuk mempelajari sebutan dalam bahasa Cina. Kemudiannya ia juga dijadikan cara penyebutan yang diterimapakai oleh kebanyakan orang. Ianya dikenali sebagai 汉语拼音 [Hànyǔ pīnyīn ]. Tulisan dalam kurungan [Hànyǔ pīnyīn ] bukanlah disebut dalam bahasa Inggeris, tetapi haruslah dibaca dalam sebutan Latin / Roman. Manakala dalam tulisan ini saya akan memberikan sebutan yang seakan-akan dalam bahasa Melayu yang dibuat dalam kurungan ( ) dan sebutan yang ditanda “ “ adalah sebutan yang salah. Maka [Hànyǔ pīnyīn ] disebut ( han yui phing ying ) dalam bahasa Melayu.

Dalam contoh yang sering kita lihat ialah 恭喜发财 [Gōngxǐ fācái] disebut ( kong si fa cai ) dan bukannya disebut “gong hi fa cai” atau “gong si fa cai”. Selain itu kita selalu menyebut sebuah bandaraya terkenal di China 广州 [Guǎngzhōu] sebagai “guang zhau”, tetapi perlu disebut ( kwang chou).

Dalam tulisan Cina, angka-angka asas ditulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 [ yī' èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí ] manakala dalam bahasa Melayu disebut ( yi er san sye wu liew ci pa chiw shekh ). Di sinilah terletaknya satu daripada rahsia bagaimana orang-orang Cina dapat menyebut dan menghafal angka-angka lebih cepat daripada sebutan dalam bahasa Melayu. Ini kerana dalam bahasa Cina dan bahasa Inggeris (kecuali seven), angka-angka asas ini disebut dalam satu sukukata sahaja. Tetapi dalam bahasa Melayu ia disebut antara dua dan tiga sukukata. Maka orang-orang yang menghafal sifir dalam bahasa Cina lebih cepat dua kali ganda daripada mereka yang menghafal dalam bahasa Melayu.

Contoh angka-angka asas 1 – 10 :

1 sa-tu  (2 sukukata)  one    一   [yi] (yi)  (1 sukukata)
2 du-a   (2 sukukata)  two    二   [er] (er)  (1 sukukata)
3 tiga  (2 sukukata) three     三   [san] (san)  (1 sukukata)
4 em-pat  (2 sukukata)  four     四   [si] (sye)   (1 sukukata)
5 li-ma   (2 sukukata)  five    五   [wu] (wu)  (1 sukukata)
6 e-nam  (2 sukukata)  six      六   [liu] (liew)  (1 sukukata)
7 tu-juh   (2 sukukata)  se-ven    七   [qi] (ci)  (1 sukukata)
8 la-pan  (2 sukukata)  eight     八    [ba] (pa)  (1 sukukata)
9 sem-bi-lan   (3 sukukata)  nine     九    [jiu] (chiw)  (1 sukukata)
10 se-pu-luh  (3 sukukata)  ten       十    [shi] (shekh)  (1 sukukata)

Begitu jaga bagi angka-angka yang lebih besar :

100             se-ra-tus    one-hundred   
一百   [yi bai] (yi pai)
1,000          se-ri-bu     one-thou-sand  一千   [yi qian] (yi chen)
1,000,000   se-ju-ta     one-mil-lion    百万    [bai wan] (pai wan)

Dalam mathematik, sifir merupakan perkara asas yang perlu kita hafal. Cuba kita bandingkan antara sifir dalam bahasa Melayu dengan sifir dalam bahasa Cina. Kita lupakan perkataan “darab” atau “kali” bagi memudahkan sebutan.

2 x 4 = 8 du-a em-pat la-pan (8 sukukata) [er si ba] (3 sukukata)
3 x 7 = 21 ti-ga tu-juh du-a pu-luh sa-tu (10 sukukata)  [san qi er shi yi] (5 sukukata)
5 x 8 = 40 li-ma la-pan em-pat pu-luh (8 sukukata) [wu ba si shi] (4 sukukata)

Kita dapati bagi menghafal sifir dalam bahasa Cina lebih cepat dua kali ganda daripada bahasa Melayu kerana bahasa Melayu mempunyai sukukata yang lebih panjang. Maka tidak hairanlah ramai yang telah mencipta sesetengah formula bagi menghafal sifir dalam bahasa Melayu bagi mengurangkan sebutan sukukata tersebut. Ada yang memendekkan sukukata seperti satu disebut sa, dua disebut du, manakala tiga disebut ga. Tetapi adalah amat janggal jika dipraktik dalam kehidupan seharian. Saya pun tidak tahu sejauh mana ianya berkesan. Mungkin anda boleh memberikan pandangan.

Bagi mereka yang menghafal sifir dan angka-angka dalam bahasa Cina akan mempraktikkan dalam kehidupan seharian, tak kiralah orang Melayu atau India yang berpendidikan Cina akan melakukan perkara yang sama. Bagi saya sendiri, sehinggakan nombor telefon, kad pengenalan, atau mana-mana angka akan diingati dalam bahasa Cina. Jika anda bertanyakan nombor telefon saya, secara spontan saya akan menterjemahkan nombor-nombor yang dalam ingatan ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Namun demikian ia dilakukan dengan pantas dan bukanlah terjemahan menjadi halangan pula.

Jika ditafsirkan dari segi sains dan teknologi serta kita kaitkan sistem ingatan otak dengan sistem storage dalam komputer. Asas pembentukan ASCI Code dalam memori komputer dengan logical binary yang menggunakan nombor 01010101, 11010101 dan sebagainya. Jika dikatakan angka lapan yakni la-pan dengan menggunakan dua suku kata. Ia telah menggunakan “dua tempat” untuk penyimpanan sebutan itu di dalam otak, manakala dalam bahasa Cina, ia hanya memerlukan “satu tempat” sahaja bagi menyebut angka lapan yakni [ba] (pa). Maka storage yang diperlukan ialah separuh sahaja.

Sebab itulah jika orang-orang Cina yang membuat ingatan untuk nombor-nombor asas dan mana-mana sebutan dalam bahasa Cina, ia akan menjimatkan hampir separuh daripada storage otaknya berbanding mereka yang mengingatinya dalam bahasa Melayu. Secara tidak langsung ia boleh menambah ‘capacity” ingatan bagi benda-benda yang lain pula, padahal bagi mereka yang mengingati dalam bahasa Melayu telah “full capacity” storagenya.

Oleh kerana teknik menghafal dalam bahasa Cina lebih cepat, maka tidak hairanlah pelbagai jenis sifir telah dicipta dalam bahasa Cina. Yang paling terkenal ialah sifir yang digunakan dalam papan sempua atau abacus. Ia juga menggunakan teknik hafalan dan congak serta dipraktikkan di atas papan sempua. Selain itu banyak teknik mental arithmetic yang pada asasnya ialah memendekkan sukukata dalam hafalan. Teknik yang diasaskan oleh Toru Kumon dari Jepun yang terkenal dengan sistem Kumon berkemungkinan besar ditiru dari pendekatan sistem tulisan Cina, kerana Jepun pada asasnya telah mengadaptasikan sistem kehidupan, budaya, tulisan China dan falsafah Confucian sejak beribu-ribu tahun dahulu.

Selain daripada sebutan yang pendek telah memudahkan dalam hafalan sifir, bentuk tulisan Cina itu pula telah memberi satu cabaran yang bukan mudah bagi mereka yang ingin mempelajari bahasa Cina. Sesungguhnya tulisan Cina adalah salah satu tulisan yang tidak mudah untuk dipelajari. Apatah lagi jika ingin mendalami selok-belok bahasa, sastera, sejarah, budaya dan sosio politik serta struktur masyarakatnya.


Penulis Blog ini, Hisemudin Kasim juga merupakan Pengarang Bahasa Mandarin. Menerbitkan DVD Asas Belajar Bahasa Mandarin
Klik sini http://www.ebookmandarin.com/ untuk mendapatkan keterangan lanjut
Terdapat 8 keping DVD
Dengan 80 bab pelajaran
Harga RM90.00Saya ingin menerangkan bagaimana bentuk tulisan Cina memberi satu kelebihan dalam teknik hafalan bagi menggerakkan otak supaya bekerja dengan kritis. Bagi tulisan rumi, kita menulis dari kiri ke kanan. Setiap sebutan boleh dieja. Kita tidak perlu mengingati bentuk perkataan yang ingin dieja. Seperti perkataan “makan”. Kita tidak perlu mengingati bagaimana rupa perkataan “makan”, Kita hanya mengingati asas sebutan, iaitu bunyi “ma’ dan “kan”. Ini kerana tulisan rumi berasaskan “ejaan”.

Namun demikian, ia tidak berlaku pada tulisan Cina. Kita perlu mengingati rupabentuk tulisan “makan” itu, ianya ditulis [chi] (che). Jika ditulis makan nasi, ianya menjadi 吃饭 [chifan] (che fan). Di sinilah letaknya teknik menghafal yang perlu dilakukan oleh mereka yang mempelajari bahasa Cina. Ini kerana ia perlu memberi perhatian kepada bentuk tulisan itu yang tidak ditulis secara lateral (macam ejaan rumi dari kiri ke kanan) tetapi ia mempunyai “stroke’pada posisi tengah, atas, bawah, kiri dan kanan kerana tulisan Cina berbentuk “kotak”. Jadi setiap huruf perlu diingati dalam hati berapa “stoke” kesemuanya dan menulis dengan tangan huruf-huruf tersebut. Ia perlu daya ingatan sebelah otak. Kombinasi dua deria otak dan tangan serta daya imiginasi membuatkan sel-sel otak bekerja lebih pantas.

Makin banyak huruf-huruf yang perlu diingati, makin galak otak dikerah untuk mengingatinya. Secara tidak langsung, dengan mengingati huruf-huruf Cina yang banyak akan menyebabkan otak menjadi lebih kritis. Dan berpandukan beberapa kaji selidik di barat mendapati, mereka yang mempraktikkan menulis dalam tulisan Cina mempunyai daya ingatan dan imiginasi yang lebih baik kerana otak dipaksa untuk bekerja kiri kanan atas bawah serta bersilang. Bayangkan bagi kami yang perlu mengingati beribu-ribu huruf dan rangkaian huruf-huruf serta setiap huruf pula mempunyai sebutan yang tersendiri. Maka apalah sangat bagi menghafal sifir yang dianggap perkara kecil.
 
Setelah beribu-ribu tahun orang-orang Cina mempraktikkan tulisan mereka serta membuat hafalan secara berterusan, maka lahirlah “gen”dalam keturunan mereka yang diwarisi dari satu ke satu generasi. Secara tidak langsung, purata orang-orang Cina akan lebih baik ilmu Mathematik mereka jika dibandingkan dengan kita orang-orang Melayu. Jika diasah lagi, maka mereka akan memperolehi keputusan yang lebih baik. Sebab itulah kita rata-rata mengatakan lepasan sekolah Cina lebih baik ilmu Mathematik mereka.

Kesimpulan yang dapat saya berikan ialah, orang-orang Cina bijak mathematik bukan hanya kerana usaha mereka lebih, tetapi asas keturunan, teknik penulisan bahasa Cina dan hafalan sifir yang membuatkan mereka lebih menonjol. Cuba bayangkan dengan sifir yang dipraktikkan dalam bahasa Cina boleh memendekkan pengiraan separuh daripada masa yang digunakan dalam bahasa Melayu, maka secara praktikalnya tentulah mereka akan lebih cepat dapat menyelesaikan soalan mathematik di dewan peperiksaan.

Nota : artikel ini telah disiarkan dalam FB saya bertarikh 21.03.2013


Hisemudin Kasim
Post a Comment